O Kancelarii

Kancelarię współtworzą radca prawny Włodzimierz Szafrański, prowadzący praktykę od 1976 r. oraz adwokat Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska, radca prawny Jan Lipski, radca prawy Sławomir Jakubowski i Rechtsanwalt Łukasz Krasoń-Becker, skupiając wokół siebie zespół doświadczonych prawników oraz grono aplikantów. Współpracując z pracownikami naukowymi wydziałów prawa renomowanych szkół wyższych możemy zaoferować dostęp do specjalistycznej wiedzy prawniczej w każdej dziedzinie prawa.

Wierzymy, że możliwe jest świadczenie pomocy prawnej przy zachowaniu standardów etycznych, wysokich standardów obsługi korporacyjnej oraz odpowiedniej kultury sporu.
Wierzymy, że istotą wykonywania zawodu prawnika jest znajdowanie rozwiązań dla problemów, które na pierwszy rzut oka wydają się nierozwiązywalne.
Sukces prowadzonej przez Państwa działalności i zadowolenie ze świadczonych przez nas usług daje nam satysfakcję i motywację dla dalszego rozwoju.

Zespół Kancelarii

Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska

Adwokat

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim i Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w wieloletniej współpracy z renomowanymi polskimi i zagranicznymi kancelariami prawniczymi reprezentując w sprawach sądowych oraz doradzając w bieżącej obsłudze prawnej międzynarodowym koncernom oraz polskim spółkom. Zajmuje się bieżącą kompleksową obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, w zakresie sporządzania, opiniowania i negocjowania umów oraz reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych, w szczególności postępowaniach gospodarczych, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, nieuczciwa konkurencja, ochrona marki, prawo prasowe, IT) oraz komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych. Prowadzi bloga dotyczącego własności intelektualnej.

Języki: polski (ojczysty), angielski i niemiecki

Włodzimierz Szafrański

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako prawnik w organach administracji publicznej oraz podmiotach gospodarczych. Przez wiele lat pełnił funkcję Arbitra w Zespole Arbitrów w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych. Prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorców, występując w ich imieniu w postępowaniach w sprawach gospodarczych. Kieruje oddziałem Kancelarii w Płocku.

Jan Lipski

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Kancelarii Sejmu, ekspert ds. legislacji. Zdobywał doświadczenie podczas odbywania dwóch aplikacji: sejmowej w Kancelarii Sejmu RP oraz sądowej w Sądzie Okręgowym dla Warszawy Pragi w Warszawie. Specjalizuje się m.in. w problematyce technik tworzenia prawa i postanowień umownych. Występuje w imieniu właścicieli w postępowaniach reprywatyzacyjnych o zwrot nieruchomości przejętych przez państwo m.in. na podstawie dekretu o reformie rolnej, dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy oraz lub innych aktów wywłaszczeniowych. Kieruje zespołem świadczącym doradztwo na rzecz organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, kościelnych osób prawnych oraz podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola, szkoły. Prowadzi stałą obsługę prawną przedsiębiorców. Odbywa studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – otworzył przewód doktorski z zakresu organizacji i działalności stowarzyszeń ogrodowych.

Języki: polski (ojczysty), angielski

Łukasz Krasoń-Becker

LL.M, Rechtsanwalt (RFN)

Rechtsanwalt, członek Rechtsanwaltskammer des Saarlandes i Deutscher Anwaltverein. Od 2008 roku świadczy pomoc prawną w Polsce w zakresie odpowiadającym zawodowi adwokata. Wpisany na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Doktorant na Uniwersytecie Kraju Saary, w katedrze prawa handlowego (temat: Umowy dystrybucyjne i zabezpieczenia dostawców w prawie polskim i niemieckim). Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie spółek oraz w procesach sądowych w Polsce i w Niemczech. Ze względu na uzyskane wykształcenie i wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte na terenie Niemiec oraz w polskich kancelariach obsługujących klientów z Niemiec, specjalizuje się ponadto w polsko-niemieckich zagadnieniach prawno-gospodarczych. Obsługuje podmioty niemieckie lub z niemieckim kapitałem lub podmioty współpracujące z kontrahentami niemieckimi albo utrzymujące spółki zależne, odziały lub przedstawicielstwa na terenie Niemiec. Pozostałe obszary praktyki: prawo zamówień publicznych, prawo budowlane.

Języki: polski, niemiecki (języki ojczyste) i angielski

Sławomir Jakubowski

Radca prawny

W 2001 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował również podyplomowo prawo gospodarcze na Uniwersytecie w Hamburgu (Universität Hamburg), na którym uzyskał tytuł Magister Legum (LL.M.). Od 2004 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał we współpracy z polskimi i zagranicznymi kancelariami prawniczymi. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności w postępowaniach gospodarczych. Specjalizuje się m.in. w prawie pracy oraz prawie upadłościowym oraz obrocie prawnym z udziałem polskich i niemieckich przedsiębiorców.

Języki: polski (ojczysty), niemiecki i angielski

Paweł Siwy

Adwokat

Od 2011 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, specjalizuje się w prawie spółek handlowych, postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym i prawie cywilnym. Doradca w zakresie tworzenia, przekształceń oraz likwidacji spółek osobowych i kapitałowych, a także bieżącej obsługi korporacyjnej. Pełnomocnik procesowy w postępowaniach sądowych z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego. Autor wielu publikacji poruszających zagadnienia funkcjonowania i finansowania organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz dochodzenia roszczeń przed sądem.

Języki: polski (ojczysty), angielski

Katarzyna Tokarska

Adwokat

Absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2012 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Obyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest uczestnikiem Studium Podyplomowego z Prawa Własności Intelektualnej w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Materialnego i Procesowego w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspomaga zespół Kancelarii w prowadzeniu spraw sądowych, współprowadzi sprawy gospodarcze, cywilne i karne, w szczególności reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz w sprawach karnych. Zajmuje się również obsługą organizacyjną przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, w tym fundacji oraz podmiotów prowadzących publiczne i niepubliczne placówki oświatowe.

Języki: polski (ojczysty), angielski

Adam Szafrański

Doktor nauk prawnych

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów ukończył na Uniwersytecie Warszawskim Szkołę Prawa Niemieckiego oraz odbył roczne studia na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Po studiach został kierownikiem Szkoły Prawa Niemieckiego oraz rozpoczął studia doktoranckie. W 2007 r. obronił rozprawę doktorską i rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staże naukowe w Niemczech, Austrii oraz w Stanach Zjednoczonych.

Doświadczenie zawodowe poza Uniwersytetem Warszawskim zdobywał pracując w kancelariach prawniczych, a następnie w administracji: jako szef jednego z zespołów w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Był także arbitrem w w Sądzie Arbitrażowym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na tłumaczy przysięgłych. Jego zainteresowania naukowe i doświadczenie praktyczne obejmują prawo energetyczne, prawo działalności gospodarczej w tym zakładanie działalności gospodarczej, koncesje, zezwolenia i wpisy do rejestru działalności regulowanej, prawo ochrony konkurencji, pomoc publiczną oraz publiczną działalność gospodarczą.

Języki: polski (ojczysty), angielski i niemiecki

Agata Kulińska

W kancelarii Nowotnik Lipski Szafrański zajmuje się sprawami administracyjnymi.
Ukończyła studia na kierunkach pedagogika oraz etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2010 roku pracuje w organizacji pozarządowej, gdzie koordynuje projekt z zakresu poradnictwa i edukacji prawnej. Od 2015 roku pracuje w kancelarii Nowotnik Lipski Szafrański. Ma doświadczenie w obsłudze klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych oraz ponadprzeciętne zdolności organizacyjne.

Co nowego

Mec. Krasoń-Becker w Gazecie Prawnej nt. procesu cywilnego w Niemczech

Mec. Łukasz Krasoń-Becker z naszej Kancelarii udzielił wywiadu Dziennikowi Gazeta Prawna na temat swoich niemieckich doświadczeń w relacjach sędzia-pełnomocnik w procesie cywilnym. Punktem wyjścia do tej rozmowy były proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany procedury cywilnej m. in. wyrażania przez sędziów poglądów co do materiału procesowego i rozstrzygnięcia sprawy. Artykuł można przeczytać tutaj http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1008520,gdy-sedzia-ma-swoj-poglad-na-sprawe-wywiad.html

Czytaj więcej
Forschung und Entwicklung

NLS na 2. R&D Summit „Rzeczpospolitej” – Strategie wzrostu innowacyjnego przedsiębiorstwa

Mec. Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska będzie jedną z prelegentek na II R&D Summit organizowanym w dniach 19-20 kwietnia w Warszawie przez dziennik „Rzeczpospolita”. Temat przewodni organizowanej konferencji to „Strategie wzrostu innowacyjnego przedsiębiorstwa”. Mecenas Nowotnik-Zajączkowska przedstawi prezentację pt.: „Komercjalizacja projektów R&D – wybrane aspekty prawne”. Szczegółowy program konferencji można znaleźć tutaj.

Czytaj więcej

NLS na III Kongresie Sędziów Gospodarczych

RA Łukasz Krasoń-Becker z kancelarii Nowotnik, Lipski, Szafrański weźmie udział w III Kongresie Sędziów Gospodarczych organizowanym przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Uczelnię Łazarskiego. Mec. Krasoń-Becker wygłosi referat nt. niemieckiego procesu cywilnego z punktu widzenia przedsiębiorcy i jego pełnomocnika. Szczegóły tutaj.

Czytaj więcej